top of page
groom-black-tuxedo-hugs-tender-stunning-bride-while-they-stand.jpg

ตรวจ ATK
งานแต่งงาน อีเว้นท์ โรงเรียน

บริการตรวจ ATK นอกสถานที่แบบหมู่คณะ
ให้ผู้ร่วมงาน ครู นักเรียน ห่างไกลจากโควิด-19

เพิ่มความปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 ด้วยบริการตรวจ ATK

นอกสถานที่กับทาง GoCheck

 

งานไหน GoCheck ก็เอาอยู่ ด้วยบริการตรวจ ATK เชิงรุก สร้างความปลอดภัยให้กับแขกภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท โรงแรม โรงเรียน หรืออีเว้นท์ต่างๆ ก็สามารถติดต่อ GoCheck ได้ทันที

 

ทำไมต้องเลือก GoCheck

เพราะทางเราใช้ชุดตรวจ ATK แบบ Professional Use ที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจาก อย. ให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพและทีมผู้ช่วยที่มีความชำนาญการ ผลตรวจมีความแม่นยำสูง รอผลเพียง 15 นาที

Artboard-1.jpg

PROMOTION

80 บาท / ท่าน*

*สำหรับ 100 ท่าน ขึ้นไป

  • เขตกรุงเทพฯ / เขตปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีค่าเดินทาง 1,000-1,500 บาท / นครปฐม และสมุทรสาคร โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

  • ราคานี้รวมพยาบาล 1 ท่าน ผู้ช่วยพยาบาล 1 ท่าน

  • กรณีต้องการพยาบาลเพิ่ม เพิ่มเงิน 1,000 บาท ต่อพยาบาล 1 ท่าน พร้อมผู้ช่วยพยาบาล 1 ท่าน

phone.png
line.png
instagram.png
facebook.png

CONTACT US

Group 25.png
Vector.png
Vector-1.png
Vector-2.png

GoCheck @ LYFE HOUSE CLINIC

69 ซอย สุวรรณสวัสดิ์ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Call Center 092 250 8204
Line Official @gocheck

gocheck-line.png
bottom of page