top of page

Home Isolation Program
โครงการแยกกักตัวที่บ้าน

โครงการ อุ่นใจอยู่บ้าน ของ GoCheck คือ การรับผู้ติดเชื้อในกลุ่มอาการสีเขียวเข้าระบบ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ตามมาตรฐานของ สปสช. ไม่ว่าจะตรวจพบเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK หรือการตรวจแบบ RT-PCR

ตลอดการแยกกักตัวที่บ้านท่านจะได้รับ
           ปรอทวัดไข้ดิจิตอล
          เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
          การติดตามอาการจากบุคลากรทางการแพทย์ วันละ 2 ครั้ง
          ยาสามัญที่จำเป็น
          เตรียมพร้อมส่งโรงพยาบาลหากอาการแย่ลง

NHSO.png
อุ่นใจอยู่บ้าน.png
ชุมชนอุ่นใจ.png

GoCheck บริการเชิงรุกตรวจหาโควิด-19 ด้วย ATK ให้ชาวชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมรับเข้าระบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) "อุ่นใจอยู่บ้าน" กับ GoCheck ตามแนวทางของ สปสช.

CONTACT US

Group 25.png
Vector.png
Vector-1.png
Vector-2.png

GoCheck @ LYFE HOUSE CLINIC

69 ซอย สุวรรณสวัสดิ์ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Call Center 092 250 8204
Line Official @gocheck

gocheck-line.png
bottom of page