top of page
service-cover.png

บริการด้านสุขภาพ
ทางเลือกใหม่

ครบ จบ ที่ GoCheck

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงส่งผลให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์ และด้วยเหตุนี้เองทาง GoCheck จึงเกิดแนวคิดหยิบยกการให้บริการและการดูแลรักษาผู้ป่วยมาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งบริการของ GoCheck จะประกอบไปด้วย

Comprehensive health care
บริการดูแลสุขภาพครบวงจรทางเลือกใหม่

บริการ Comprehensive health care เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ไม่ต้องเข้าคิวรอพบแพทย์ ลดความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดปัญหาด้านสุขภาพภายในอนาคต 

 

เริ่มต้นด้วยการให้บริการตรวจเลือดที่บ้านโดยพยาบาลวิชาชีพที่เป็นมืออาชีพ โดยท่านสามารถเลือกการตรวจเลือดตามความกังวลด้านสุขภาพของท่านเอง เช่น ตรวจหาค่าความอักเสบ, ตรวจฮอร์โมน เป็นต้น

 

ผลเลือดที่ได้จะถูกบันทึกและแสดงผลในแอปพลิเคชัน LYFE TRACK ซึ่งเป็นแอปที่สร้างขึ้นเพื่อบันทึกประวัติทางสุขภาพ และทำการคำนวนเพื่อแสดงผลบนหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะทางสุขภาพของตนเองและจะได้เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพที่จะอาจจะเกิดขึ้นภายหลัง  

 

หลังจากนั้นแพทย์จะทำการประเมินอาการตามผลเลือด และทำการแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพ เช่น แนะนำการทานอาหารตามหลักโภชนาการ การนอนหลับ การออกกำลังกาย และออกแบบแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยการให้วิตามิน หรือ อาหารเสรฺิมต่างๆ

beautiful-smiling-asian-girl-showing-thumb-up-approve-smth-good-agree-recommending-company
2-lyfetrack.png
3-doctor.png
4-treatment-plan.png
1-home-nurse.png

พยาบาลตรวจเลือด
ให้ถึงบ้าน

บันทึกผลสุขภาพ
ลงแอป LYFE TRACK

แพทย์วินิจฉัย
จากผลเลือด

แพทย์วางแผน
แก้ไขปัญหา
สุขภาพให้คุณ

Remote Long Covid Patient Monitoring
สำหรับผู้ป่วยที่ยังมีอาการหลังโควิด-19

อาการ Long Covid มักจะเกิดขึ้นหลังจากการติดเชื้อของโควิด-19 และรักษาจนหายดีแล้ว แต่ผู้ป่วยจะประสบปัญหากับอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หายใจไม่อิ่ม ไอ นอนไม่หลับ เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน บริการ Remote Long Covid Patient Monitoring จึงเหมาะกับผู้ป่วยที่กำลังเผชิญสภาวะ Lovg Covid ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูและกลับมาสู่สภาวะปกติได้อย่างสมบูรณ์ โดยระยะเวลาการให้บริการจะอยู่ที่ 3 เดือน

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ

  • การติดตาม ประเมินอาการ และการดูแลจากทีมผู้ช่วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกวัน

  • วิตามินสูตร Long covid-19 ประกอบไปด้วย vitamin C, D, Selenium + Zine

  • บันทึกผลสุขภาพลงในแอป LYFE TRACK

9-call-center.png
2-lyfetrack.png
5-medicine.png
sad-ill-asian-girl-staying-self-quarantine-during-covid-catching-flu-sitting-home-with-cup

Remote Diabetes Patient Monitoring
สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

บริการที่เป็นนวัตกรรมจากทาง GoCheck ซึ่งช่วยในการติดตาม ดูแล และประเมินอาการผู้ป่วยในระหว่างก่อนการนัดพบแพทย์ที่จะมาถึง ซึ่งจะวิเคราะห์ไลฟ์สไตล์และประมวลผลโดยอ้างอิงจากการใช้ชีวิตประจำวัน อาหารที่รับประทาน การออกกำลังกาย การทานยา และการดูแลตัวเองผ่านทางแอปพลิเคชัน LYFE TRACK เปรียบเสมือนมีแพทย์ประจำตัวคอยดูแลและให้คำแนะนำด้านสุขภาพตลอดเวลา

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ติดตามอาการโดยทีมผู้ช่วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกวัน

  • บริการตรวจเลือดที่บ้านโดยพยาบาลวิชาชีพที่เป็นมืออาชีพ

  • บันทึกผลสุขภาพลงแอป LYFE TRACK

9-call-center.png
2-lyfetrack.png
5-medicine.png
hand-holding-blood-glucose-meter-measuring-blood-sugar-background-is-stethoscope-chart-fil

CONTACT US

Group 25.png
Vector.png
Vector-1.png
Vector-2.png

GoCheck @ LYFE HOUSE CLINIC

69 ซอย สุวรรณสวัสดิ์ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Call Center 092 250 8204
Line Official @gocheck

gocheck-line.png
bottom of page